Одеський технологічний університет «ШАГ» готує ІТ- фахівців за національними та міжнародними освітніми програмами, орієнтуючись на інтереси держави, суспільства, роботодавців та абітурієнтів.

Університет навчає фахівців нового покоління, професіоналів міжнародного рівня, що володіють знаннями не тільки в області комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а й сучасного менеджменту, командної роботи, ділових комунікацій, з поглибленими знаннями іноземної (англійської) мови.

Високий рівень підготовки випускників університету забезпечується за рахунок впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, результатів наукових досліджень, придбання студентами досвіду роботи над реальними творчими і технічними проектами в командах провідних
ІТ- компаній міста і країни.

Якісний рівень викладання забезпечується за рахунок професіоналізму викладацького складу Одеського технологічного університету «ШАГ», тісним партнерськими відносинами з провідними ІТ- компаніями України й світу та матеріально-технічним оснащенням навчального процесу на високому сучасному рівні.

Контроль якості освіти регулюється Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ПЗВО “Одеський технологічний університет “ШАГ””.