Зміст навчальних дісциплин освітньої програми:

Теорія алгоритмів;

Системний аналіз;

Теорія прийняття рішень;

Вступ до програмування;

Об’єктно-орієнтоване програмування;

Операційні системи;

Тестування програмного забезпечення;

Управління IT-проектами;

Архітектура комп’ютерів;

Лінійна алгебра;

Дискретна математика;

Інженерна та комп’ютерна графіка;

Теорія ймовірностей та математична статистика;