Портал інформаційних ресурсів  ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ».
На цьому порталі можна знайти усю інформацію про навчальний процес в університеті.

Доступна інформація організована за напрямом підготовки: бакалаврат;

Доступ до навчального середовища є персоніфікованим – матеріали доступні тільки для студентів навчальних груп Одеського технологічного університету «ШАГ»

На порталі знаходиться електронна бібліотека та календарна інформація про події, які відбуваються в університеті.
Навчальні програми знаходяться в електронному каталозі

 

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ОДЕСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ШАГ»
ПРИ ЗАПОЧАТКУВАННІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Комп’ютерні науки та пов’язана з ними галузь ІТ-послуг є основними двигунами зростання ІТ-індустрії. Прискорення темпів зростання індустрії комп’ютерних наук в поєднанні з впливом на підвищення значущості галузі ІТ-послуг дозволили їй стати основною рушійною силою розвитку інформаційних технологій, що, в свою чергу, призвело до розширення переваг, які вони надають.

Зростання галузі розробки програмного забезпечення та дизайну викликає каскадний ефект, стимулюючи розвиток інших галузей не тільки ІТ-індустрії, а й економіки та промисловості в цілому. Це сприяє розширенню місцевої сфери ІТ-послуг завдяки розвитку компаній, що створюються у відповідь на появу нових потреб суспільства. Подібним чином зростання ІТ-галузі призводить до загального збільшення витрат на інформаційні технології в усіх сферах. Таким чином, ІТ-галузь сьогодні допомагає створенню нових привабливих високооплачуваних і високотехнологічних робочих місць, а також збільшує доходи держави і приносить користь практично всім іншим галузям промисловості, підвищуючи їх ефективність.

Код та найменування спеціальності – 122 «Комп’ютерні науки»

Рівень вищої освіти: НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 рівень

Перелік спеціалізацій та освітніх програм: «Розробка програмного забезпечення», «Комп’ютерна графіка і дизайн» та «Комп’ютерні мережі та кібербезпека»

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців

 

Профіль освітньо-професійної програми

Зміст освітньо-професійної програми