Науково-дослідницька діяльність поряд з освітньою є обов’язковим видом діяльності будь якого навчального закладу, та виступає в якості одного з основних елементів освітнього процесу при реалізації освітніх програм ВНЗ.

Основними завданнями Одеського технологічного університету «ШАГ» в галузі наукової діяльності є виконання наукових досліджень в області інформаційних технологій та комп’ютерних наук, використання новітніх наукових досягнень, моделей, методів і механізмів в навчанні, розробка наукоємних проектів в інтересах розвитку суспільства, постійне підвищення рівня професійної підготовки студентів, впровадження результатів науково-дослідницької діяльності в навчальний процес.

Усі члени наукової спільноти університету в умовах новаторства, творчості, винахідництва та підприємництва займаються створенням і просуванням нових знань для пошуку рішення проблем реального світу.

Наукові напрями

В рамках фундаментальних та прикладних досліджень в Університеті ведеться робота за такими науковими напрямами:

Теорія та практика управління проектами в організаційно-технічних та соціальних системах
Керівник напряму – д.т.н., професор Колеснікова К.В.

Науковий напрямок займається дослідженням явищ, сутностей, зв’язків та закономірностей у процесах управління проектами/програмами /портфелями, як керованих соціальних чи організаційно-технічних систем з ознаками унікальності, обмеженнями за часом і ресурсами, а також вимогами до якості продуктів або послуг.

Розробка моделей і методів ідентифікації текстової та графічної інформації відповідно до наукових напрямків
Керівник напряму – к.т.н., доц.. Кучанський О.Ю.

Науковий напрямок займається розробкою моделей, методів і механізмів інтелектуального аналізу текстової інформації, перевірки її автентичності, автоматичного аналізу графічної інформації, що міститься в документах. Крім цього, в рамках даного напрямку розглядаються способи знаходження відстані між публікаціями. Розглядаються методи ідентифікації напрямків досліджень вчених, що базуються на результатах кластеризації наукових публікацій

Робототехнічні комплекси та системи
Керівник напряму – старший викладач Ляшенко С.І.

Робототехніка поступово стає одним з основних і перспективних напрямів в системі освіти та науки. Робототехнічні платформи включають в себе набори плат з мікроконтролерами та засоби для їх програмування. Науковий напрямок займається створенням різних об’єктів автоматики різного рівня складності − від аматорських розробок до складних автоматизованих систем, інтелектуальною підтримкою прийняття рішень при автоматизованому проектуванні.

Наукова діяльність студентів

В університеті створено наукове товариство студентів і молодих учених, яке є добровільним молодіжним об’єднанням. Метою діяльності товариства є:

  • сприяння професійному зростанню студентів і молодих науковців через залучення їх до наукової діяльності;
  • об’єднання їхніх зусиль для розробки інформаційних інтелектуальних технологій для вирішення пріоритетних наукових завдань в рамках різноманітних міжнародних грантів і спільних проектів з виробничими компаніями;
  • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених.

Результати наукових досліджень будуть висвітлюватись студентами та молодими науковцями на міжнародних конференціях, тематичних семінарах, літніх школах, різноманітних конкурсах наукових робіт та стартапів.