Штучний інтелект (Artificial Intelligence)

Усі прогнози майбутнього пов’язані з розвитком штучного інтелекту. Медицина, наука, економіка, бізнес та інші сфери життя потребують взаємодії людини та штучного інтелекту. Вже зараз людство має значні успіхи у розвитку технології, проте попереду ще багато можливостей. Втілити їх у життя дозволить вища освіта за напрямком «Штучний інтелект».

Вища освіта в Першому ІТ-університеті це:

 • навчання за програмами світових вишів
 • максимум практики – мінімум теорії
 • викладачі – практики з ІТ-компаній, що знають потреби ринку та вимоги до спеціалістів
 • співпраця з ІТ-компаніями та практика на реальних проектах
 • міжнародні стажування
 • якість освіти, що відповідає європейським стандартам

Інформація про програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація – Штучний інтелект

Кваліфікація – Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Тривалість навчання – 1,5 роки

Тижневе навантаження – 22-24 годин

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Ціль програми – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків в галузі інформаційних технологій та підготувати студентів для подальшого працевлаштування в області інтелектуального аналізу даних в системах штучного інтелекту.

Профіль програми

Магістерська програма спрямована на вивчення і набуття уміння в сфері інженерії даних та знань для підтримки технологічних процесів функціонування роботехнічних систем з елементами штучного інтелекту.

В процесі навчання студенти набувають системних практичних навиків не тільки в технологічній області, а й в напрямі виробничої дослідницької діяльності.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної діяльності в області інтелектуальної обробки даних, створення інформаційних технологій та побудови програмно-апаратних систем штучного інтелекту.

Навчальна програма


Цикл Назва дисципліни Кредити

І Семестр

ПП Видобуток даних і знань 4
ПП Комп’ютерний зір 4
ДС Аналітика 4
ДС Візуалізація даних 5
ДС Оцінка моделей 5
ЗП Правознавство 4
ЗП Управління інноваціями 4

ІІ Семестр

ПП Машинне навчання 4
ПП Обробка природньої мови 4
ДС Бізнес-аналіз 4
ДС Гібридні системи 4
ДС Розумний будинок / Біоінформатика 5
ЗП Менеджмент та лідерство / Підприємництво і запуск стартапів 5

ІІІ Семестр

ПП Дослідницька практика за темою магістерської роботи 9
ПП Виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи 21

ПП – дисципліни циклу професійного підготовки
ЗП – дисципліни циклу загальної підготовки
ДС – дисципліни самостійного вибору студента

Інструментальні засоби та технології


В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Високорівневі мови програмування – С, Objective-C, С++, C#, Java, Python, Ruby, Perl, Lisp, Scala.
 • Структуровані та неструктуровані БД – MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.
 • Мови і засоби проектування, моделювання та програмної інженерії – UML, IDEF0, IDEF1x, Case-засоби.
 • Мережеві засоби – архітектури мережевих систем, протоколи моделi OSI, програмні комунікаційні інтерфейси.
 • Апаратні обчислювальні платформи на базі – Arduino, Raspberry Pi, Intel Edison,
 • Технології ідентифікації (RFID і ін.) та комунікаційні технології Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee і ін.
 • Поглиблене вивчення мов програмування для інтелектуального аналізу даних та розробки гібридних систем обчислювального інтелекту – R, Python, Matlab.

Результати навчання


У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність до використання програмних та інструментальних засобів для вирішення практичних проблем в області ІТ.
 2. Здатність проектувати та розробляти прикладні інформаційні системи для видобутку даних і знань.
 3. Здатність видобувати корисні дані із обробки відеопотоків для роботизованих систем.
 4. Здатність проектувати та розробляти розумні пристрої, у тому числі такі, що є частиною розумних систем чи інтелектуального середовища.
 5. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
 6. Здатність аналізувати науково-технічну інформацію при проведенні науково-дослідних робіт.
 7. Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.
 8. Здатність генерувати нові ідеї.

Працевлаштування


Випускник магістерської програми займатиме робочі місця у сфері розробки систем штучного інтелекту та інтелектуального аналізу даних, зокрема такі посади:

 • Розробник систем штучного інтелекту.
 • Розробник систем технічного зору.
 • Розробник і адміністратор обчислювальних середовищ.
 • Інженер-робототехнік.
 • Архітектор “розумних” систем.
 • Аналітик комп’ютерних систем.
 • Аналітик даних.
 • Розробник засобів захисту інформації.