Наука про дані

Область комп’ютерних наук, яка складається з аналізу даних та розробки інформаційних продуктів для отримання корисних знань в найрізноманітніших прикладних випадках – від аналізу біологічної інформації до прогнозу стратегічного розвитку великої компанії чи міста. Наука про дані тісно пов’язана з машинним навчанням, елементами штучного інтелекту та великими даними. Вища освіта за напрямком «Наука про дані» дозволить займати позицію Data Scientist – одну із найбільш цікавих і перспективних професій в ІТ-галузі.

Вища освіта в Першому ІТ-університеті це:

 • навчання за програмами світових вишів
 • максимум практики – мінімум теорії
 • викладачі – практики з ІТ-компаній, що знають потреби ринку та вимоги до спеціалістів
 • співпраця з ІТ-компаніями та практика на реальних проектах
 • міжнародні стажування
 • якість освіти, що відповідає європейським стандартам

Інформація про програму

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Спеціалізація – Наука про дані

Кваліфікація – Магістр комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Тривалість навчання – 1,5 роки

Тижневе навантаження – 18 годин

Семестрове навантаження – 30 кредитів

Ціль програми – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків в галузі інформаційних технологій та підготувати студентів для подальшого працевлаштування в області інтелектуального аналізу даних та видобутку знань.

Профіль програми

Магістерська програма спрямована на вивчення і набуття уміння в сфері інженерії даних та знань в технологічних процесах розроблення і підтримки комп’ютерних систем, які базуються на інтелектуальному аналізі даних.

В процесі навчання студенти набувають системних практичних навиків як в технологічній області, так і в області виробничо-дослідницької діяльності.

В результаті навчання студенти отримують сучасні знання, які необхідні для провадження інженерної та наукової діяльності в області видобутку даних і знань, їх інтелектуальної обробки і створення прикладних інформаційних технологій.

Навчальна програма


Цикл

Назва дисципліни

Кредити

І Семестр

ПП Видобуток даних і знань 4
ПП Комп’ютерний зір 4
ДС Статистика 4
ДС Візуалізація даних і видобуток закономірностей 5
ДС Хмарні обчислення 5
ЗП Правознавство 4
ЗП Управління інноваціями 4

ІІ Семестр

ПП Машинне навчання 5
ПП Обробка природньої мови 5
ДС Інтелектуальний аналіз даних 5
ДС Глибоке машинне навчання 5
ДС Генерувальні моделі/Розумне місто 5
ЗП Менеджмент та лідерство/Підприємництво і запуск стартапів 5

ІІІ Семестр

ПП Дослідницька практика за темою магістерської роботи 9
ПП Виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи 21

ПП – дисципліни циклу професійного підготовки
ЗП – дисципліни циклу загальної підготовки
ДС – дисципліни самостійного вибору студента

Інструментальні засоби та технології


В процесі навчання студенти вивчають і застосовують на практиці різноманітні інструментальні засоби та технології, серед яких:

 • Поглиблене вивчення мов програмування R, Python (SciPy, NumPy, Mlpy, PyBrain та інші), Ruby, Matlab.
 • Засобами створення експертних систем CLIPS, JESS із спеціалізованими плагінами в Protege.
 • Структуровані та неструктуровані БД, серед яких MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server і ін.
 • Аналіз текстів, інтелектуальний аналіз текстів, вилучення інформації, семантичний аналіз – NLTK (Natural Language Toolkit), GATE, RapidMiner Text Mining, Text Sentiment Visualizer, SenticNet API, MALLET.
 • Візуалізації даних – Advizor Analyst, R (ggplot2), Weave, Visalix, Databionic ESOM Tools, KNIME, Lattice Miner.
 • Фрейморки інтелектуального аналізу та візуалізації: Weka, Octave, InkScape.
 • Фрейморки для виявлення аномалій, відхилень або фальсифікацій в даних – ELKI, Anodot, Delta Miner, Machine Analytics.
 • Фрейморки для web-аналітики: Google Analytics, AMI Enterprise Intelligence, Automation Anywhere, iWebScraping, Web Data Extraction Services.

Результати навчання


У результаті навчання випускник набуде таких умінь:

 1. Здатність розробляти і використовувати інструментальні засоби інтеграції різнотипових даних.
 2. Здатність видобувати знання шляхом інтеграції та аналізу даних з різноманітних та різнорідних джерела інформації.
 3. Здатність видобувати знання шляхом аналізу наборів даних, отриманих в результаті бізнес діяльності.
 4. Здатність видобувати корисні дані із обробки відеопотоків для автоматичних інформаційно управляючих систем, що функціонують в онлайн режимі.
 5. Здатність проектувати сховища даних, видобувати корисні знання в даних великих обсягів.
 6. Здатність будувати моделі для видобутку знань із слабоструктурованої текстологічної інформації в процесах обробки природньої мови.
 7. Здатність проектувати та розробляти прикладні інформаційні системи для видобутку даних і знань.
 8. Здатність здійснювати інтелектуальний аналіз даних та їх оперативну обробку, уміння виявляти в даних раніше не відомих знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах професійної діяльності.
 9. Здатність аналізувати науково-технічну інформацію при проведенні науково-дослідних робіт.
 10. Здатність проведення наукових досліджень на відповідному рівні.
 11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Працевлаштування


Випусник магістерської програми займатиме робочі місця у сфері розробки систем інтелектуального аналізу даних, зокрема такі посади:

 • Розробник прикладного програмного забезпечення.
 • Розробник систем інтелектуального аналізу даних та бізнес-процесів.
 • Інженер роботизованих систем.
 • Аналітик даних.
 • Науковий співробітник.
 • Інженер-дослідник відділу R&D.