ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

За якими освітніми рівнями проводиться підготовка?

Університет здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем бакалавра відповідно до Ліцензії.

За яким спеціальностями проводиться підготовка в університеті?

За спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Чи передбачено на запропонованих програмах підготовки спеціалізації?

В межах спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» бакалаврської підготовки абітурієнти зможуть обирати одну з трьох спеціалізацій: Розробка програмного забезпеченняКомп’ютерна графіка та дизайн,  Комп’ютерні мережі та кібербезпека .

 Усі навчальні програми університету розроблені з урахуванням міжнародних вимог та враховують особливості сучасного ринку праці. До викладання дисциплін спеціалізацій будуть залучені практикуючі IT-спеціалісти провідних компаній України та південного регіону.

Чи приймаються на навчання іноземні громадяни та особи без громадянства?

До університету приймаються:

  • громадяни України, які мають відповідний ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах та мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України (стаття 4, пункт 2 Закону України Про вищу освіту), які мають відповідний ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Який ліцензований обсяг прийому на навчання?

Відповідно до Ліцензії − 300 осіб (з урахуванням строків навчання).

Чи передбачено вступ на заочну форму навчання?

Так. Навчання проводиться за денною  та заочною формами навчання.

Хто може вступити на навчання в університет?

Особи, які мають повну загальну середню освіту (з атестатом про повну загальну середню освіту та результатами ЗНО), випускники технікумів і коледжів (з дипломом молодшого спеціаліста)

Які передбачено терміни підготовки фахівців?

Навчання за освітнім рівнем бакалавра – 4 роки на базі повної загальної середньої освіти та 3 роки на базі почткової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст)

Чи можливо після закінчення 11 класу вступити на навчання без ЗНО?

Ні. Після 11 класу вступ до університету передбачено  виключно за результатами ЗНО.

Як після закінчення технікуму чи коледжу вступити на бакалаврську програму?

Зарахування здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Чи передбачене державне замовлення?

Ні. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Як подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

В електронній формі через електронний кабінет вступників. Реєстрація електроних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня 2020 року.

Як подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі неповної вищох освіти (зокрема випускники коледжів та технікумів)?

Випускники технікумів і коледжів (з дипломом молодшого спеціаліста) подають документи до Університету особисто, в паперовій формі.

Коли подаються заяви для навчання на бакалаврській програмі на базі повної загальної середньої освіти (зокрема випускники 11-х класів)?

З 13 серпня по 22 серпня 2020 року (з 13 серпня по 16 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів).

Чи передбачено підготовчі курси для підготовки до навчання на бакалаврській програмі?

Так. В Університеті передбачено програми довузівської підготовки та підготовки до складання ЗНО з усіх необхідних дисциплін.

Чи можна в університеті отримати допомогу при реєстрації електронних кабінетів вступників?

Так. Консультаційний центр щодо реєстрації електронних кабінетів вступників буде працювати з 01 серпня до 22 серпня 2020 року.

Коли подають заяви і документи для навчання на бакалаврській програмі випускники технікумів і коледжів?

З 13 серпня по 22 серпня 2020 року.

Сертифікати ЗНО з яких предметів потрібні для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти?

перший предмет – українська мова та література;

другий предмет – математика;

третій предмет – фізика або іноземна мова (англійська мова).

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 120 балів.

У 2019р. приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку сертифікатів 2018, 2019 та 2020 років з однієї з іноземних мов на власний розсуд.